Algérie - Cheikh Hadj Larbi Bensari

La vie artistique de cheikh Larbi Bensari Tlemcen - Télévision algérienne 1980 -
الحياة الفنية للشيخ العربي بنصاري تلمسان – التلفزيون الجزائري 1980